Hino 500 Series Model FM – Dòng xe tải 16 tấn. Đặc biệt thích hợp với địa hình Việt Nam

HINO 500 Series Model FM rất thành công ở thị trường trong nước và ngoài nước được thử nghiệm ở nhiều quốc gia trên..

Danh mục:
Zalo