0945333822

Xe tải Hyundai HD99 tải trọng 6,5 tấn

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyện hàng hóa của khách hàng hyundai đô thành ra mắt sản phẩm mới xe tải hyundai hd99 tải trọng chở cho phép 6,5 tấn